Tin nổi bật

Xem tất cả...
BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017
[ 23/02/2017 00:00 AM | Lượt xem: 650 ]

BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành: Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

- Mã số: 60 85 01 01

- Quyết định số 5639/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28/11/2016 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số số 4646/ QĐ-ĐHTN-SĐH ngày 5/12/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao cho Trường Đại học Khoa học đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường.

2. Đơn vị quản lý chuyên môn

Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-ĐHKH-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học-ĐHTN).

Đào tạo sau đại học (SĐH) trang bị học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.

Đào tạo SĐH bao gồm đào tạo các bậc thạc , tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH. Người theo học bậc thạc sĩ được gọi là học viên cao học, người theo học bậc tiến sĩ được gọi là nghiên cứu sinh (NCS), người tham gia chương trình đào tạo SĐH được gọi chung là học viên.

Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Chương trình thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường nhằm trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành để xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung và ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng. Cụ thể:

3.1 Về kiến thức:

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia, có tư duy phản biện trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.

- Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.

- Có kiến thức chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

3.2 Về kĩ năng:

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường.

- Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Có thể đọc hiểu một báo cáo, tài liệu tham khảo; viết báo cáo; trình bày các ý kiến liên quan đến chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3.3 Về năng lực:

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn; nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; xử lý những vấn đề và đề xuất những sáng kiến có giá trị thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Có năng lực xây dựng, thẩm định kế hoạch; phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Có năng lực tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh và dẫn dắt chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Có năng lực đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Tải file chi tiết đính kèm

Tin đã đăng:

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 887501
Trong ngày: 137
Đang online: 15