Cơ hội việc làm sinh viên ngành Địa lý
[ 29/07/2016 09:15 AM | Lượt xem: 1273 ]

Ngành Địa lí tự nhiên (Mã số D440217) đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu các quy luật tự nhiên, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường trong mối quan hệ với con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường; quy hoạch lãnh thổ; về các vấn đề tài nguyên - biến đổi khí hậu, môi trường toàn cầu; tai biến thiên nhiên. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chương trình địa lí luôn được cập nhật theo hướng hiện đại và ứng dụng với các chuyên ngành đào tạo: (1) Địa lý tài nguyên - môi trường, (2) Địa mạo và tai biến thiên nhiên, (3) Bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất, (4) Bản đồ - hệ thông tin Địa lí và viễn thám, (5) Biến đổi khí hậu, (6) Địa nhân văn và kinh tế sinh thái, (7) Địa lí du lịch và du lịch sinh thái, (8) Địa lí quy hoạch và tổ chức lãnh thổ.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lí tự nhiên có nhiều cơ hội việc làm và có nhiều hướng lựa chọn cho vị trí công việc:

+ Làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của trung ương và địa phương liên quan đến các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên - môi trường, địa chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá và du lịch, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, thuỷ lợi;

+ Làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, lãnh thổ, dân số, chất lượng cuộc sống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

+ Làm việc tại các bộ phận kế hoạch, lập dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh;

+ Giảng dạy địa lí tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp, các cơ sở dạy nghề …

Cơ hội Việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên ngành Địa lí tự nhiên với một số chuyên ngành đào tạo cụ thể:

Chuyên ngành Địa lí Tài nguyên – Môi trường

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên - môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường của các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường các quận huyện, Phòng Quản lý Tài nguyên, Môi trường của các Khu công nghiệp – Khu chế xuất) và các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về các lĩnh vực: quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường, giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường.

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp như: Địa lí, Quản lý Tài nguyên và Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Chuyên ngành Bản đồ địa chính và Quy hoạch sử dụng đất

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Các cơ quan Quản lý đô thị, Quy hoạch sử dụng đất, Quản lý địa chính, Quản lý Tài nguyên - Môi trường.

Cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương): Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Trung tâm phát triển quỹ đất; Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trên cả nước.

Cấp huyện (Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh): Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Phòng quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan.

Cấp xã (Xã, Phường, Thị trấn):Cán bộ Địa chính, Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan.

Trong lĩnh vực nghiên cứuTài nguyên đất(quản lý độ phì nhiêu đất, Bảo vệ đất, hoá lý đất, môi trường đất trong phát triển nông nghiệp bền vững)

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp như: Địa lí, Quản lý tài nguyên và Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Chuyên ngành Biến đổi khí hậu

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên - môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường của các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường các quận huyện, Phòng Quản lý Tài nguyên, Môi trường của các Khu công nghiệp – Khu chế xuất) và các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về các lĩnh vực: Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát khí hậu, Ứng phó tích cực với nước biển dâng, tai biến thiên tai phù hợp các vùng dễ bị tổn thương, Bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học, Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; xây dựng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học - công nghệ tiên tiến trong ứng phó với biến đổi khí hậu...

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp như: Biến đổi khí hậu, Địa lí, Môi trường, Quản lý tài nguyên và Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Chuyên ngành Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong

+ Các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, công ty nước ngoài - nội địa và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

+ Quản lý, đánh giá và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các chính sách quản lý kinh tế hành chánh các cấp

+ Qui hoạch, tổ chức không gian kinh tế xã hội, kinh tế ngành và liên ngành

+ Xây dựng và tham gia quản lý các dự án đầu tư và các dự án mang tính liên ngành.

+ Các viện, cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trong nghiên cứu và giảng dạy.

+ Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Địa lí quy hoạch và tổ chức lãnh thổ có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Cao học và Tiến sĩ trong các lĩnh vực phù hợp như Địa Lí tự nhiên, Địa lí học, Kinh Tế Phát Triển, Viễn Thám và GIS, Sử dụng Hợp lý Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường…

Chuyên ngành Bản đồ - Hệ thông tin Địa lí và Viễn thám

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Làm việc trong các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về vấn đề :

+ Thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định trong quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ (Ứng dụng và nghiên cứu liên quan bản đồ, viễn thám, GIS)

+ Thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

+ Tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Cao học và Tiến sĩ trong lãnh vực phù hợp như Bản đồ, Viễn thám, GIS, Địa lí, Môi trường.


< TS. Đỗ Vân Hương >

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1129936
Trong ngày: 1349
Đang online: 29