DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
[ 02/11/2015 22:35 PM | Lượt xem: 1683 ]
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp quản lý Chưa nộp Ghi chú
1 DTZ1052310022 Mỗ Đức Tường Địa lí K8 900.000  
2 DTZ0952310006 Nguyễn Thanh Sang Địa lý K7 1.260.000  
3 DTZ1152310005 Nông Thị Hoa Địa lý K9 1.260.000  
4 DTZ1152310011 Nguyễn Thành Nam Địa lý K9 900.000  
5 DTZ1152310024 Phan Thị Tuân Địa lý K9 720.000  
6 DTZ1454402170016 Bùi Văn Nam Địa lí  K12 2.880.000  
7 DTZ1254403010009 Đào Thị Gấm KHMT K10 3.240.000  
8 DTZ1354403010021 Trần Ngọc Giang KHMT K11 3.420.000  
9 DTZ1354403010147 Thào A Lử KHMT K11 2.340.000  
11 DTZ1454403010025 Đặng Minh Đức KHMT K12 2.520.000  
12 DTZ1454403010046 Nguyễn Hữu Ngĩa KHMT K12 3.060.000  
13 DTZ0952320148 Nông Thu Hoài KHMT K7 2.800.000  
14 DTZ1052320068 Vương Quốc Cường KHMT K8 3.640.000  
15 DTZ1052320076 Nông Trần Long KHMT K8 1.400.000  
16 DTZ1152320199 Nguyễn Mạnh Duy KHMT K9 1.620.000  
17 DTZ1152320213 Bùi Thị Thu Hà KHMT K9 540.000  
18 DTZ1152320002 Nguyễn Thị Ngọc Anh KHMT K9 540.000  
19 DTZ1052320011 Hoàng Văn Đại KHMT K9 900.000  
20 DTZ1152320141 Hoàng Hữu Nam KHMT K9 2.520.000 đơn gia hạn
21 DTZ1152320186 Đinh Quang Ngọc KHMT K9 4.760.000  
22 DTZ1152320098 Trương Ngọc Tùng KHMT K9 2.520.000  
23 DTZ1152320137 Trần Thị Vân Hòa KHMT K9 360.000  
24 DTZ1152320119 Hoàng Thanh Luyện KHMT K9 1.400.000  
25 DTZ1258501010065 Dương Minh Hải QLTNMT K10 1.800.000  
26 DTZ1358501010007 Nông Thanh Bưởi QLTNMT K11 3.780.000  
27 DTZ1358501010014 Dương Mạnh Cường QLTNMT K11 2.160.000  
28 DTZ1358501010040 Trương Hồng Huệ QLTNMT K11 3.780.000  
29 DTZ1358501010127 Nguyễn Minh Lâm QLTNMT K11 3.420.000  
30 DTZ1458501010001 Nông Thị Linh QLTNMT K12 2.700.000  
31 DTZ1458501010046 Nguyễn Đức Thành QLTNMT K12 2.700.000  
32 DTZ1458501010115 Vũ Thị Hải Yến QLTNMT K12 2.880.000  
33 DTZ1458501010045 Giàng A Khai QLTNMT K12 3.420.000  
34 DTZ1458501010028 Nguyễn Thị Linh QLTNMT K12 3.420.000  

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1126805
Trong ngày: 192
Đang online: 8