SEMINAR KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ
[ 16/09/2015 10:30 AM | Lượt xem: 763 ]

SEMINAR KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ

Tên thc tp sinh: Justyna Bączar

Quc tch: Ba Lan

Thi gian thc tp: 8/7/2015 đến 22/09/2015

Khóa thc tp: Land use and management

Thi gian d kiến t chc seminar: t 9.00  11.00 ngày 21/9/2015.

Tên báo cáo: Land use in Thai Nguyen: Case study on mining and tea soil

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 871753
Trong ngày: 237
Đang online: 17