Tin nổi bật

Xem tất cả...
HỘI THẢO KHOA HỌC - VIẾT BÀI BÁO ISI
[ 10/12/2019 00:00 AM | Lượt xem: 643 ]

Nhằm cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức viết một bài báo và sử dụng các mô hình trong xử lý số liệu cho bài báo khoa học đăng được trên tạp chí ISI. Khoa Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Phenikaa tổ chức hội thảo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo quốc tế

1.      Thời gian 9h00 ngày 14 tháng 12 năm 2019

2.      Địa điểm: Phòng Hội thảo (Tầng 5 Nhà hiệu bộ)- Trường Đại học Khoa học

Người tham dự mang theo laptop, 01 bài báo điển hình và 01 bài báo đang viết (nếu có)

Các diễn giả tham gia báo cáo: 

1. TS. Đặng Viết Quang - Trường Đại học Phenikaa (https://scholar.google.com.vn/citations?hl=vi&user=aS00KJgAAAAJ) với số bài báo xuất bản là 56, trong đó có gần 50 bài báo khoa học công bố trên tạp chí ISI,  nhiều bài báo đăng trên các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, có 01 bài đăng trên tạp chí có IF = 10.733, đó là tạp chí: Journal of Materials Chemistry A (https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/journal-of-materials-chemistry-a/) (Link bài: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta05106b/unauth#!divAbstract), Là nhà khoa học có H-index: 22, i10-index: 32, chỉ số trích dẫn đạt: 1108,  10 năm làm nghiên cứu ở các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Nội dung báo cáo chia sẻ là: cách thức viết một bài báo đăng được trên tạp chí ISI

2. TS. Phan Quang Thăng - Viện Công nghệ Môi trường với 2 năm làm postdoc ở Nhật Bản và 2 năm postdoc ở Hàn Quốc. Với trên 10 bài báo ISI đã được công bố, trong đó có nhiều bài trong các tạp chí hàng đầu về lĩnh vực môi trường như Journal of Hazardous Materials, Journal of Environmental Management, Journal of Environmental Chemical Engineering, Chemosphere, Atmospheric Environment, Environmental Pollution, Fuel. TS Thăng chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng các mô hình trong xử lý số liệu, biểu diễn đồ thị, bản đồ... cho bài báo khoa học.

Thông tin về TS. Phan Quang Thăng: https://www.researchgate.net/profile/Phan_Thang2/research?fbclid=IwAR12_H0Wpr0RDb5Ir9aJ5VdiSLj6XCsvaDmpIxkqKFOefbilcom3TJYLATo

Tin đã đăng:

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1169828
Trong ngày: 202
Đang online: 7