Giới thiệu

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Bộ môn Quản lý Tài nguyên được thành lập theo Quyết định số 656/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên ngày 03 tháng 10 năm 2014. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên Môi trường, cử nhân ngành Khoa học môi trường. Bên cạnh đó, bộ môn còn có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và thạc sĩ ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy các môn học bậc đại học và sau đại học do Khoa, nhà trường phân công. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Khoa và nhà trường;

- Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng cũng như chuyển giao công nghệ trong một số lĩnh vực, bao gồm: (i) Quy hoạch bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, (ii) Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, (iii) Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, (iv) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong công tác quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên hướng đến sự phát triển bền vững, (v) Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng.

- Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ, kỹ thuật, phương pháp tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa. Phối hợp nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ… với các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ và các đối tác khác: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở ban ngành liên quan tại các tỉnh, Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia, Các doanh nghiệp, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng người học tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Các môn học do Bộ môn phụ trách:

STT

Học phần

STT

Học phần

1

Tài nguyên thiên nhiên

13

Hệ thống thông tin địa lý

2

Đa dạng sinh học và BTTN

14

Chi trả dịch vụ môi trường

3

Tài nguyên nhân văn

15

Biến đổi khí hậu và tác động ở VN

4

Môi trường và phát triển bền vững

16

Quy hoạch và phát triển nông thôn

5

Bản đồ đại cương

17

Ứng dụng GIS trong quy hoạch tổ chức lãnh thổ

6

Trắc địa cơ sở

18

Địa chất các mỏ than, dầu và khí đốt

7

Luật và chính sách môi trường

19

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

8

Quản lý nhà nước về đất đai

20

Quy hoạch và chính sách sử dụng đất

9

Tai biến thiên nhiên

21

Kinh tế biến đổi khí hậu

10

Công nghệ môi trường

22

Chính sách và chiến lược trong quản lý tài nguyên môi trường

11

Khai thác khoáng sản

23

Ứng dụng công nghệ 3S trong quản lý tài nguyên môi trường

12

Quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp

24

Quản lý tài nguyên rừng cho PTBV

III. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đội ngũ cán bộ của Bộ môn có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy, nghiên cứu chuyển giao công nghệ được đào tạo từ các trường Đại học & Viện nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước.

Họ và tên

Chức vụ

Email

Hướng NCKH -Giảng dạy

TS. Vi Thùy Linh

GV, Trưởng bộ môn

linhvt@tnus.edu.vn

- Quản lí, bảo tồn Đa dạng sinh học

- Chi trả dịch vụ môi trường rừng

- Chính sách, chiến lược trong quản lý tài nguyên môi trường

TS. Kiều Quốc Lập

GV,

Phó Trưởng Khoa

lapkq@tnus.edu.vn

- Quản lý tài nguyên, tai biến thiên nhiên;

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên;

- Quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch nông thôn mới;

- Bản đồ, GIS và viễn thám

TS. Nguyễn Thị Phương Mai

GV

maintp@tnus.edu.vn

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên

- Dịch vụ sinh thái rừng

- Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững nông thôn miền núi

- Các vấn đề xã hội trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

ThS.Nguyễn Thu Huyền

GV

Huyen.nt@tnus.edu.vn

- Quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp

- Quản lý và xử lý chất thải (chất thải rắn, nước thải) của hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, y tế.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề đến môi trường và con người.

ThS.Nguyễn Thị Hồng

GV, Bí thư Đoàn TN Khoa

hongnt@tnus.edu.vn

- Ứng dụng phần mềm Microstation biên tập bản đồ

- Ứng dụng tư liệu viễn thám thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ lớp phủ

- Ứng dụng một số công cụ kỹ thuật để quản lý tổng hợp tài nguyên

ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

GV

hanhntb@tnus.edu.vn

- Nghiên cứu về tài nguyên thiên thiên nhiên (hiện trạng, đánh giá, tình hình quản lí, khai thác, sử dụng…)

- Nghiên cứu về biến đổi khí hậu và đánh giá đất đai

ThS.Nguyễn Thị Bích Liên

GV

lienntb@tnus.edu.vn

- Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường

- Nghiên cứu/Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế.

- Nghiên cứu hiện trạng khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và môi trường.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai.

ThS. Nguyễn Thu Hường

GV, Trợ lý ĐT, HSSV và NCKH

huong.nt@tnus.edu.vn

- Quản lý môi trường

- Môi trường và phát triển bền vững

- Các vấn đề xã hội và MT

CN. Nguyễn Thị Mai Linh

Chuyên viên

linhnm@tnus.edu.vn

CN. Nguyễn Quang Trung

KTV

trungnq@tnus.edu.vn

GS.TS.Đặng Đình Kim

Thỉnh giảng

Viện Môi Trường, Viện HLKHVN

Khoa học môi trường

TS.Nguyễn Anh Hùng

Thỉnh giảng

ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên

Sinh thái học

TS. Hồ Ngọc Sơn,

Thỉnh giảng

ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

Khoa học môi trường

PGS.TS Phan Đình Binh

Thỉnh giảng

ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

Quản lý tài nguyên và môi trường

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên

Thỉnh giảng

Viện Môi Trường, Viện HLKHVN

Quản lý môi trường

TS.Phan Đông Pha

Thỉnh giảng

Viện Địa chất, Viện HLKHVN

Tài nguyên khoáng sản

PGS.TS.Nguyễn Xuân Trường

Thỉnh giảng

Đại học Thái Nguyên

Địa lý Kinh tế học

PGS.TS.Nguyễn An Thịnh

Thỉnh giảng

Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG HN

Khoa học Môi trường

PGS.TS.Lưu Đức Hải

Thỉnh giảng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN

Khoa học Môi trường

GS.TS.Phạm Hoàng Hải

Thỉnh giảng

Viện Địa , Viện HLKHVN

Địa lý cảnh quan

TS. Đào Đình Châm

Thỉnh giảng

Viện Địa lý, Viện HLKHVN

Tai biến thiên nhiên

TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

Thỉnh giảng

Viện địa chất, Viện HLKHVN

Biến đổi khí hậu

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Trong thời gian tới, Bộ môn sẽ tập trung vào một số công tác chính như sau:

- Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tiếp tục đưa cán bộ trong Bộ môn đi học chuyên ngành nâng cao theo các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Sau tiến sĩ);

- Để nâng cao công tác đào tạo, Bộ môn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học các lớp đào tạo ngắn hạn ở trong, ngoài nước.

- Củng cố và tăng cường trang thiết bị và các phương tiện giảng dạy thông qua các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Củng cố và mở rộng quan hệ, hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.


Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang
Lên đầu trang

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 839656
Trong ngày: 46
Đang online: 13