Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường
[ 22/02/2019 00:00 AM | Lượt xem: 101 ]

Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Mã chuyên ngành: 60850101

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2 năm 

Tên văn bằng: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và Môi trường

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm: 50

1.          MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

-  Nhằm trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành để xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung và ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng.

-  Giúp học viên có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, quản lý môi trường; Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; Có thể đọc hiểu một báo cáo, tài liệu tham khảo; viết báo cáo; trình bày các ý kiến liên quan đến chuyên môn bằng ngoại ngữ.

-  Giúp học viên có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp khoa học nhằm giải quyết những vấn đề trong thực tiễn hoạt động khai thác, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học ở quy mô địa phương, vùng, quốc gia và khu vực; Thực hiện quy hoạch, dự báo, phòng chống và xử lý các tai biến tự nhiên và môi trường trong các hoạt động khai thác tài nguyên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở quy mô vùng và địa phương.

-  Giúp học viên có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn; nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; xử lý những vấn đề và đề xuất những sáng kiến có giá trị thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; Có năng lực xây dựng, thẩm định kế hoạch; phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; Có năng lực tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh và dẫn dắt chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

2.          VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

-  Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến tài nguyên và môi trường, các khu bảo tồn, các vườn quốc gia; ban quản lý các khu công nghiệp; các đơn vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ;

-  Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu;

-  Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, và tư vấn chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường;

-  Có thể học tiếp ở trình độ Tiến sĩ.

3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Học hàm

học vị

Chuyên ngành

1

Ngô Văn Giới, sinh năm 1980, Trưởng Khoa, Trường ĐH khoa học - Đại học Thái Nguyên

PGS.TS

Khoa học môi trường/ Môi trường đất và nước

2

Văn Hữu Tập, sinh năm 1978, Trưởng BM, Trường ĐH khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tiến sĩ

Khoa học môi trường/Môi trường nước

3

Kiều Quốc Lập, sinh năm 1982, Trưởng BM , Trường ĐH khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tiến sĩ

Quản lý tài nguyên/ Bản đồ và GIS

4

Nguyễn Thị Phương Mai (1982), Giảng viên Trường ĐH khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tiến sĩ

Quản lý Tài nguyên

5

Đỗ Thị Vân Hương, sinh năm 1983, Trưởng BM Trường ĐH khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tiến sĩ

 

Địa lý Tài nguyên và Môi trường

6

Vương Trường Xuân, sinh năm 1979, Giảng viên Trường ĐH khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tiến sĩ

Hóa môi trường

7

Trần Viết Khanh, sinh năm 1962, Giảng viên Trường ĐH khoa học – Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên

PGS.TS

Địa lý tài nguyên và môi trường

8

Nguyễn Anh Hùng (1980), Giảng viên Trường ĐH khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tiến sĩ

Sinh thái học

9

Vi Thùy Linh (1983), Trưởng BM, trường đại học Khoa học - DHD Thái Nguyên

Tiến sĩ

 

10

Hoàng Lâm (1976), Giảng viên Trường ĐH khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tiến sĩ

Hóa môi trường/Hóa nông nghiệp

11

Đặng Văn Minh (1959), Giảng viên, Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên

GS.TS

Khoa học đất

12

Lê Thị Thanh Hương (1982), Giảng viên Trường ĐH khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tiến sĩ

Sinh thái học và Tài nguyên sinh vật

13

Hoàng Bích Ngọc (1956), Giảng viên Trường ĐH khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tiến sĩ

Quản lý Tài nguyên

14

Hoàng Văn Phụ, 1958, Phó trưởng khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS

Quản lý tài nguyên và môi trường nông nghiệp

15

Lương Thị Hồng Vân (1958), Giảng viên Trường ĐH khoa học – ĐH Thái Nguyên

PGS.TS

Sinh thái học

16

Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng, Viện Môi Trường, Viện HLKHVN

PGS.TS

Quản lý môi trường

17

Đặng Đình Kim, Viện Môi Trường, Viện HLKHVN

GS.TS

Quản lý môi trường

18

Phan Đình Binh, 1976, Giảng viên, ĐH Nông lâm TN

PGS.TS

Quản lý tài nguyên và môi trường

19

Nguyễn Xuân Trường, phó ban đào tạo ĐHTN

PGS.TS

Địa lý kinh tế học

20

Phạm Hoàng Hải, Viện địa lý, Viện HLKHVN

GS.TS

Địa lý cảnh quan

21

Uông Đình Khanh, Viện địa lý, Viện HLKHVN

PGS.TS

Địa lý Tài nguyên

22

Phan Đông Pha, Viện địa chất, Viện HLKHVN

Tiến sĩ

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 871728
Trong ngày: 212
Đang online: 18