Tin nổi bật

Xem tất cả...
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT, ĐH KHOA HỌC, ĐH THÁI NGUYÊN.
[ 09/03/2017 00:00 AM | Lượt xem: 388 ]

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Địa lý Tự nhiên - Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Trình độ đào tạo:Đại học - Cử nhân Địa lý

Thời gian đào tạo:4 năm

Mã ngành đào tạo:D440217

GIỚI THIỆU

Địa lý là ngành học vừa thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, vừa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, thực hiện chức năng nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái Đất, mối quan hệ và tương tác giữa xã hội loài người với môi trường tự nhiên.

Ngành Địa lý tự nhiên - một nhánh của khoa học Địa lý là một trong những ngành khoa học ra đời từ rất sớm, được xem khởi nguyên của một số ngành học bởi việc nghiên cứu các đặc điểm tự nhiên ở nhiều khu vực khác nhau đã dẫn đến sự xuất hiện của những ngành khoa học chuyên sâu như: khí hậu học, bản đồ học, địa chất học, địa mạo học, thủy văn học, hải dương học, cổ địa lý, thiên văn học, sinh thái cảnh quan và môi trường…. Ngành địa lý tự nhiên ra đời cho phép con người tiếp cận với nguồn tri thức khoa học về Trái Đất, về điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên và sự phân hóa không gian của các quốc gia, các khu vực lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Ngày nay, Địa lý tự nhiên được hình thành trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực nghiên cứu thực tiễn: quản lý đất đai, địa chính;Quy hoạch và tổ chức lãnh thổ; quản lý tài nguyên nước, nghiên cứu điều kiện địa chất khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Quan trắc khí tượng thủy văn; Vấn đề biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Đo đạc bản đồ; Quản lý tổng hợp biển và hải đảo. Do vậy, Địa lý tự nhiên đã trở thành ngành khoa học nghiên cứu về tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật đa lĩnh vực và đóng vai trò quan trọng trong tổng thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành Địa lý tự nhiên có mục tiêu đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học Địa lý có đủ kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu các quy luật tự nhiên, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường trong mối quan hệ với con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường; quy hoạch lãnh thổ; về các vấn đề tài nguyên - biến đổi khí hậu, môi trường toàn cầu; tai biến thiên nhiên. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chương trình địa lý luôn được cập nhật theo hướng hiện đại và ứng dụng với các chuyên ngành đào tạo:

(1) Địa lý tài nguyên - môi trường,

(2) Bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất,

(3) Bản đồ - hệ thông tin Địa lý và viễn thám,

(4) Biến đổi khí hậu,

(5) Địa nhân văn và kinh tế sinh thái,

(6) Địa lý du lịch và du lịch sinh thái,

(7) Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ.

CHUẨN ĐẦU RA

Về kiến thức

- Nắm vững phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Địa lý tự nhiên, am hiểu sâu rộng về đối tượng nghiên cứu và vai trò của Địa lý tự nhiên trong đời sống xã hội.

- Có được những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội và mối liên hệ có tính quy luật giữa chúng ở các cấp lãnh thổ khác nhau.

- Có được tư duy trọn vẹn, linh hoạt về tính hệ thống của các hợp phần tự nhiên, kinh tế - xã hội và các cấp lãnh thổ;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, và khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu Địa lý tự nhiên.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, xã hội phục vụ nghiên cứu Địa lý tự nhiên.

Về kỹ năng

- Có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và hệ thống các vấn đề tự nhiên, kinh tế - xã hội nảy sinh trên một lãnh thổ, hệ thống lãnh thổ và đề xuất được các giải pháp tối ưu nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

- Có năng lực áp dụng các phương pháp, sử dụng các phương tiện truyền thống và hiện đại trong nghiên cứu địa lý và các vấn đề về tài nguyên, môi trường;

- Có khả năng khảo sát, nghiên cứu, phân tích, quản lý và thực hiện các chương trình và dự án bảo vệ Tài nguyên và Môi trường, quy hoạch sử dụng đất, quản lý tài nguyên biển, đảo, nghiên cứu biến đổi khí hậu...

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội;

- Kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề

- Có kỹ năng giải đoán ảnh vệ tinh, sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo, có khả năng đọc, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Có kỹ năng và khả năng làm việc độc lập, hợp tác nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thái độ

- Lập trường tư tượng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức trách nhiện xây dựng bảo vệ Tổ quốc;

- Ý thức trách nhiện, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nhận thức sâu sắc về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, có lý tưởng nghề nghiệp đúng đắn;

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ; có tinh thần say mê nghiên cứu.

- Chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan; chấp hành sự phân công điều động công tác; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực; tham gia công tác đoàn thể, xã hội, nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao, hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Ø Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu như: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện nghiên cứu nông nghiệp, Viện nghiên cứu lâm nghiệp…

Ø Cán bộ địa chính - môi trường các cấp.

Ø Nhân viên, cán bộ trong lĩnh vực quản lý, phát triển du lịch

Ø Chuyên viên tư vấn xây dựng, giám sát, quản lý các loại quy hoạch phát triển.

Ø Chuyên viên tại cơ quan các cấp về Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, tài nguyên và môi trường.

Ø Chuyên viên các bộ phận kế hoạch, phân tích thị trường của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty.

Ø Chuyên viên thống kê, phân tích, dự báo số liệu kinh tế - xã hội.

Ø Chuyên viên nghiên cứu, phân tích các vấn đề biển, đảo, biến đổi khí hậu.

Ø Chuyên viên, cán bộ trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Ø Chuyên viên trong lĩnh vực bản đồ, viễn thám và GIS.

Ø Chuyên viên, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến lĩnh vực dân số, tài nguyên, môi trường.

Ø Giảng viên, giáo viên Địa lý.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lý tự nhiên có nhiều cơ hội việc làm và có nhiều hướng lựa chọn cho vị trí công việc:

+ Làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của trung ương và địa phương liên quan đến các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên - môi trường, địa chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá và du lịch, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, thuỷ lợi;

+ Làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, lãnh thổ, dân số, chất lượng cuộc sống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

+ Làm việc tại các bộ phận kế hoạch, lập dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh;

+ Giảng dạy địa lý tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp, các cơ sở dạy nghề …

Cơ hội Việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên ngành Địa lý tự nhiên với một số chuyên ngành đào tạo cụ thể:

Chuyên ngành Địa lý Tài nguyên – Môi trường

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên - môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường của các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường các quận huyện, Phòng Quản lý Tài nguyên, Môi trường của các Khu công nghiệp – Khu chế xuất) và các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về các lĩnh vực: quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường, giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường.

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp như: Địa lý, Quản lý Tài nguyên và Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Chuyên ngành Bản đồ địa chính và Quy hoạch sử dụng đất

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Các cơ quan Quản lý đô thị, Quy hoạch sử dụng đất, Quản lý địa chính, Quản lý Tài nguyên - Môi trường.

Cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương): Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Trung tâm phát triển quỹ đất; Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trên cả nước.

Cấp huyện (Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh): Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Phòng quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan.

Cấp xã (Xã, Phường, Thị trấn):Cán bộ Địa chính, Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan.

Trong lĩnh vực nghiên cứuTài nguyên đất(quản lý độ phì nhiêu đất, Bảo vệ đất, hoá lý đất, môi trường đất trong phát triển nông nghiệp bền vững)

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp như: Địa lý, Quản lý tài nguyên và Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Chuyên ngành Biến đổi khí hậu

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Các cơ quan quản lý tài nguyên - môi trường (Bộ Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường của các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyên – Môi trường các quận huyện, Phòng Quản lý Tài nguyên, Môi trường của các Khu công nghiệp – Khu chế xuất) và các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về các lĩnh vực: Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát khí hậu, Ứng phó tích cực với nước biển dâng, tai biến thiên tai phù hợp các vùng dễ bị tổn thương, Bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học, Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; xây dựng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học - công nghệ tiên tiến trong ứng phó với biến đổi khí hậu...

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp như: Biến đổi khí hậu, Địa lý, Môi trường, Quản lý tài nguyên và Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Chuyên ngành Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, công ty nước ngoài - nội địa và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

+ Quản lý, đánh giá và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các chính sách quản lý kinh tế hành chánh các cấp

+ Qui hoạch, tổ chức không gian kinh tế xã hội, kinh tế ngành và liên ngành

+ Xây dựng và tham gia quản lý các dự án đầu tư và các dự án mang tính liên ngành.

+ Các viện, cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trong nghiên cứu và giảng dạy.

+ Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Cao học và Tiến sĩ trong các lĩnh vực phù hợp như Địa lý tự nhiên, Địa lý học, Kinh Tế Phát Triển, Viễn Thám và GIS, Sử dụng Hợp lý Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường…

Chuyên ngành Bản đồ - Hệ thông tin Địa lý và Viễn thám

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Làm việc trong các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội về vấn đề :

+ Thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định trong quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ (Ứng dụng và nghiên cứu liên quan bản đồ, viễn thám, GIS)

+ Thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

+ Tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Cao học và Tiến sĩ trong lãnh vực phù hợp như Bản đồ, Viễn thám, GIS, Địa lý, Môi trường.


Tin đã đăng:

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 887498
Trong ngày: 134
Đang online: 13